Si Moon Kunst en cultuur educatie

* van basisschoolleerkracht naar kunst en cultuuraanbieder * eigenaarschap * duurzame samenwerking * procesgericht *plezier

Informatie

Na vele jaren zelf voor de klas te hebben gestaan, kom ik nu als kunst- en cultuuraanbieder op de scholen. Ik werk het liefst vanuit ieders kwaliteiten om vervolgens in dialoog met de school, leerkrachten en leerlingen een duurzame samenwerking tot stand te laten komen. Mijn missie is geslaagd wanneer de school zelf het plezier heeft gevonden om laagdrempelig en op een vanzelfsprekende manier de creativiteit binnen kunstdisciplines een plekje kan geven binnen het hele schoolgebeuren.

Gegevens

Media