Ingrid Wielema

'Binnen de perken zijn de mogelijkheden even on-beperkt als daarbuiten' - J.A. Deelder

Informatie

Ingrid Wielema is grafisch vormgever en Beroepskunstenaar in de Klas (BIK-gecertificeerd). In al haar workshops en projecten voor het onderwijs staat het creatieve proces van de leerling centraal. Zij wil leerlingen een breder kijk- en denkkader bieden waarbinnen elke leerling zich kan verwonderen en zijn/haar eigen talenten kan ontdekken en vormgeven.

Media