TULA on TOUR: Verbinding in Vrijheid

Vanuit de slavernijgeschiedenis kijken we naar hoe het vandaag is en hoe we samen vorm en inhoud willen geven aan morgen.

Favoriet
TULA on TOUR: Verbinding in Vrijheid

Omschrijving

Op een laagdrempelige en passende wijze zorgen we voor een ontmoeting van ‘vraag’ en ‘aanbod’ met de slavernijgeschiedenis van gisteren, vandaag en morgen als centraal thema. We maken een reis zowel in de tijd als plaats en kijken samen naar de trans-Atlantische slavenhandel zoals het toen plaats heeft gevonden. Maar naast het verleden brengt deze reis ons ook naar het hier en nu. Wat merken we daar nog van vanuit diverse perspectieven? Wat zijn zaken die nog steeds een rol spelen in het hier en nu? De ketenen zijn verbroken, maar hoe zouden we ons met elkaar willen verbinden vandaag en morgen? Tula was leider van de strijd voor vrijheid van de mensen die in slavernij leefden op Curaçao in 1795. We maken gebruik van diverse interactieve werk- en kunstvormen, waarbij de nadruk ligt op zelf ervaren, beleven en doen waardoor datgene wat aan bod komt beter beklijft en zorgt voor ondersteuning van sociale interactie.

Wat leer je

  • Weten wat de aanleiding is van 1 juli 1863: verdieping > erkenning
  • Weten wat de invloed van de slavernijgeschiedenis is in de hedendaagse samenleving: verwerken > herkenning
  • Hebben kunnen ervaren welke ketenen ze willen verbreken en welke banden ze willen aanknopen, en hoe ze met elkaar en anderen in verbinding willen staan, ontdekken van andere perspectieven: vieren > verkenning.

Gegevens

In overleg en nadere afstemming i.v.m. maatwerk
Op verzoek en in nadere afstemming
Mens en maatschappij Cultureel erfgoed
Op de scholen/instellingen zelf
Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Theater Erfgoed
Aanvragen
Stichting SAAM

Vanuit de slavernijgeschiedenis kijken we naar hoe het vandaag is en hoe we samen vorm en inhoud willen geven aan morgen.

Meer informatie

Media