Prins Willem danst

Interactieve vertelvoorstelling voor kleuters over de wereld van Paleis Het Loo en hondje Willem Waf; een hond die koninklijk kan dansen.

Favoriet
Prins Willem danst

Omschrijving

Maak in het boek ‘Prins Willem danst’ kennis met Willem Waf, een hond die koninklijk kan dansen. Dat is natuurlijk heel bijzonder en zeker niet makkelijk. Maar ja, dansen is leuker met z’n tweeën. Help Willem om de meest geschikte danspartner te vinden.

De museumdocent bezoekt de klas met een koffer vol paleisobjecten die niet meer in de tentoonstelling passen. De museumdocent en de leerlingen gaan samen op onderzoek uit. Wat zit er allemaal in…?

Naast de paleisobjecten vinden ze ook voorwerpen die te maken hebben met de dieren uit het prentenboek en het boek zelf. De museumdocent leest het verhaal over Willem Waf op een levendige manier voor en nodigt de leerlingen steeds uit tot actieve deelname aan het verhaal.

De vertelvoorstelling eindigt met een koninklijke dans. Uiteraard samen met Willem Waf en de leerlingen en op koninklijke muziek.

Wat leer je

* Leerlingen maken interactief en via diverse speelse werkvormen kennis met geschiedenis, het vorstenhuis en de hofcultuur.

* Leerlingen weten dat vroeger koningen en koninginnen op Paleis Het Loo woonden en kunnen daar iets over vertellen.

* Leerlingen zijn enthousiast over het bezoeken van een museum.

* Dit programma werkt aan boekpromotie: leerlingen enthousiast maken voor boeken.

Gegevens

€ 100,00
Hele schooljaar
Boeken en verhalen Cultureel erfgoed
Museumles in de klas of online
Groep 1 Groep 2 Speciaal onderwijs
Erfgoed Multidisciplinair
Aanvragen
Paleis Het Loo

Paleis Het Loo komt dit schooljaar op koninklijk bezoek. In de klas of live vanuit onze online studio vertellen de museumdocenten alles over het mooiste paleis van Nederland en zijn bijzondere bewoners.

Meer informatie

Media