Poppen/Poppentheater

Zelf een pop maken, ontdekken hoe je hem tot ‘leven’ kan brengen en er vervolgens een voorstelling mee geven!

Favoriet
Poppen/Poppentheater

Omschrijving

Tijdens deze worshop leren de leerlingen hoe je zelf een pop kan maken. Met papier-maché ‘boetseren’ de leerlingen het hoofd of de kop van een mens of een dier. Daarna wordt de kop versierd en aangekleed. De leerlingen bedenken in groepjes een kort verhaal, passend bij de zelf gecreëerde poppen. Aan het eind van de workshop laten de leerlingen aan elkaar een korte voorstelling zien. Maar… wat natuurlijk nog veel spannender is wanneer hierbij ook ouders/opvoeders komen kijken!

Afhankelijk van de behoefte van de school zou deze lessenreeks aan kunnen sluiten bij een bepaald onderwerp waar de leerlingen op dat moment in de klas mee bezig zijn.

Wat leer je

– Dat je van niets iets kunt maken, vormgeven
– Ontwikkelen van creatieve fantasie en fijne motoriek
– Samenwerken
– Creatief taalgebruik bij het bedenken van een verhaal
– Reflecteren
– Presenteren
– Respecteren van elkaars werk
– Maken van een korte voorstelling
– Plezier hebben en maken tijdens het proces!

 

 

Gegevens

€ 75,- per uur (excl. materiaal/reiskosten)
Hele schooljaar
Mensen en dieren Boeken en verhalen
Op school
Groep 5 Groep 6 Groep 7 Naschools
Theater Beeldende kunst
Aanvragen
Annedien Nuijens

Vakleerkracht Beeldende Vorming

Meer informatie

Media