Lessenserie/projecten ‘Kansrijk opgroeien’

Het project ‘Kansrijk opgroeien’ heeft als uitgangspunt dat alle kinderen uit Arnhem gelijke kansen verdienen. Dat betekent ook: lessen podiumkunst voor iedereen.

Favoriet
Lessenserie/projecten ‘Kansrijk opgroeien’

Omschrijving

Leerlingen die in aanraking komen met kunst- en cultuurlessen binnen hun schooltijd, zijn kansrijker dan de leerlingen die dat niet doen. Deze lessen zorgen ervoor dat een deel van de kinderen die normaal gesproken niet in aanraking zouden komen met kunst- en cultuurlessen, dit nu wel doen.
Verder werken steeds meer scholen samen met kunstvakdocenten om de taal-, reken- en/of andere leerachterstanden van hun leerlingen aan te pakken. Dat kan bijvoorbeeld d.m.v. taaltheater of -musical.
In deze lessen wordt intensief gewerkt aan woordenschat, uitspraak, taalbegrip etc. en er wordt rekening gehouden met de taalmethode die de school gebruikt en de woorden en thema’s die op dat moment spelen in de klas.
Een ander voorbeeld is Taaldans® en Rekendans® voor peuters en kleuters (t/m groep 3). Kijk voor meer informatie hierover bij ons aanbod Taaldans® en Rekendans®.

Wat leer je

Onze lessenseries binnen dit project zijn vaak gericht op leerlingen met een leerachterstand en worden in overleg met de school vormgegeven. Leerlingen met en zonder leerachterstand worden ook vaak gemengd; kinderen leren immers het best van elkaar. Per doelgroep wordt bekeken welke discipline (dans, theater, musical) het best bij het leerdoel past of waar de voorkeur van de school ligt.

Gegevens

afhankelijk van lesduur en voorbereiding
Het hele jaar
Mens en maatschappij Jij en je lijf
Open ruimte op school
Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Speciaal onderwijs Peuterspeelzaal Kinderdagverblijf Buitenschoolse opvang Voortgezet Speciaal onderwijs
Multidisciplinair
Aanvragen
De Vloer School voor Podiumkunsten

Wij verzorgen energieke workshops theater, dans, musical en projecten/voorstellingen op maat. Voorop staat: jij vraagt, wij springen, zingen en spelen!

Meer informatie

Media