Dans maken, maatschappij en geschiedenis

Dansmaker Saraja de Jonge geeft graag workshops ‘dans maken’ gekoppeld aan maatschappelijke thema’s en geschiedenis (thema aangedragen door de school).

Favoriet
Dans maken, maatschappij en geschiedenis

Omschrijving

Leerlingen verdiepen zich vooraf in het gekozen thema, d.m.v. een digi-les
(45 minuten) in de klas, gegeven door de leerkracht zelf. De digi-les wordt 2 weken voor de workshop toegezonden. Geen voorbereiding nodig van de leerkracht. Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn: Dansen en geschiedenis in en rond de 2e WO/ hoe veranderden onze tradities en traditionele dansen in een veelkleurige maatschappij/ de invloed van TV en computer.
Daarna gaan leerlingen in de workshop zelf creatief aan de slag met dans (90 minuten). Zij creëren een eigen dans in kleine groepjes. Vervolgens laten zij de dansen aan elkaar zien en we reflecteren samen over de dansen.

Wat leer je

Dans kan een bijdrage leveren aan het zelfvertrouwen, lichaamsbewustzijn en sociale- en emotionele ontwikkeling.
Samenwerken met respect en met waardering voor elkaars unieke kwaliteiten, kan meehelpen een basis te vormen om in vrede samen te leven. Saraja: “Ik vind het belangrijk dat leerlingen goed contact leren maken met hun eigen lichaam en dat zij respectvol en nieuwsgierig met zichzelf en de ander omgaan. En dat de sfeer veilig is om te durven creëren.”

Gegevens

295.- (excl. reiskosten) per groep
Gehele schooljaar
Mens en maatschappij Jij en je lijf
Op school
Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Dans Maakonderwijs
Aanvragen
Muzimo Theaterproducties

Educatieve, humoristische theatervoorstellingen (peuters/kleuters) en danslessen masterclass dans maken (bovenbouw) Jezelf mogen zijn en kritisch denken, creativiteit en samenwerken staan centraal.

Meer informatie

Media