Blikopeners

Duik een archiefdoos in, onderzoek je herinneringen en werp een nieuwe blik op de geschiedenis van de Oranjes.

Favoriet
Blikopeners

Omschrijving

Herinneringen zijn er van jezelf, van een ander, van een groep. Soms herinnert de ene persoon of groep een gebeurtenis heel positief, terwijl de ander er negatief op terugkijkt.

Herinneringen zeggen dus vooral heel veel over degene die herinnert, en soms minder over de persoon of gebeurtenis die herinnerd wordt. Herinneringen aan hetzelfde veranderen door de tijd ook: soms kijk je eerst heel anders op iets terug dan veel later.

Blikopeners

De leerlingen leren acht Oranjes kennen: Willem van Oranje, stadhouder Willem III, koning Willem I, koning Willem II, koningin-regentes Emma en de koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix.

Zij onderzoeken deze Oranjes en oefenen met de historische vaardigheid standplaatsgebondenheid, onderzoeksvaardigheden, communicatieve vaardigheden en kritisch denken. Tot slot geven zij hun conclusies vorm volgens de principes van procesgerichte didactiek.

Wat leer je

Lesdoelen

* Leerlingen kunnen van één persoon uit het Huis van Oranje iets vertellen over zijn/haar persoonlijke en politieke leven en vertellen welke rol hij/zij speelde in de geschiedenis van Nederland.

* Leerlingen doen onderzoek op basis van voorwerpen en ander archiefmateriaal.

* Leerlingen leren samenwerken en gebruik te maken van ieders talenten.

 

Leerlingen oefenen:

– historische vaardigheid standplaatsgebondenheid

– onderzoeksvaardigheden

– communicatieve vaardigheden

– kritisch denken

– vormgeven van conclusies

– vormgeven en verwoorden van een herinnering

Gegevens

€ 100,00
Hele schooljaar
Cultureel erfgoed Kunst en kunstenaars
Museumles in de klas of online
Groep 7 Groep 8 Speciaal onderwijs
Erfgoed Multidisciplinair
Aanvragen
Paleis Het Loo

Paleis Het Loo komt dit schooljaar op koninklijk bezoek. In de klas of live vanuit onze online studio vertellen de museumdocenten alles over het mooiste paleis van Nederland en zijn bijzondere bewoners.

Meer informatie

Media